Wednesday, April 13, 2011

La Tahzan

"Engkau bersedih atas apa yang dipinjamkan Allah kepadamu kemudian diambilNya kembali darimu, padahal Dia lebih berhak atas pinjaman tersebut daripada kamu"

Ya Allah,
jangan biarkan aku dalam kesedihan setelah Engkau mengambilnya kembali dariku, Ya Rahman gantikan apa yg telah Engkau ambil dan tetapkan hatiku dalam redha dengan Qada-Mu, sesungguhnya aku mengharapkan rahmat di sisi-Mu..


"Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakiNya dan Dia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya dan (ingatlah) pada sisiNya ada UmmuKitab "Ibu segala suratan"." (Surah Ar-Rad Ayat 39)

DO’A UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba- Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah lalu hukum-Mu atasku, adil ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab- Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu,atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu.Jadikanlah Al Qur’an sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh kesahku“

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari cengkraman utang dan laki-laki yang menindas-(ku)“

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Agung dan Maha Lembut, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan ‘Arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan ‘Arasy yang mulia“.

“Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan,janganlah Engkau serahkan (segala urusanku) kepada diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau".

No comments: