Thursday, July 22, 2010

Cinta Abadi ( IQ,EQ dan SQ)

Hari ni ketika bersiap nak pergi kerja sempat dengar Tanyalah Ustaz bertajuk "Cinta Abadi". Disini bukan nak hurai tentang tajuk tu,tapi tertarik dengan kata2 ustaz dan boleh dijadikan renungan dan muhasabah untuk diri,
"orang yang pandai cammana sekalipun IQ bagus, tetapi jiga tidak dapat mengawal emosi (EQ) tak memberi makna, ianya akan menyusahkan hidup sendiri jugak, Tetapi bila dah ada IQ dan boleh mengawal EQ perlu ada juga (SQ) iaitu spritual yakni hubungan dengan Allah itu lah yang paling penting dalam hidup ni, jika itu tiada maka tidak akan berjayalah hidup di dunia dan di akhirat"

Renunglah dan muhasabahlah dalam diri,adakah sudah ada ketiga2 itu (IQ,EQ,SQ). Atau sekadar IQ yang membanggakan tetapi gagal dalam EQ demi mendapat tempat dan memiliki,atau mengejar IQ dan EQ untuk kesenangan dan mengejar kesementaraan ini sehingga melupakan SQ. Muslimah yang hebat yang mampu dan memiliki ketiga-tiga itu (IQ,EQ,dan SQ) Cari dan didiklah diri dengan IQ,EQ dan SQ buat bekalan perjalanan melengkapi kembara kembali ke negeri abadi.

Tuesday, July 13, 2010

Larangan Menjadikan Musuh Sebagai Teman Setia

SURAH AL-MUMTAHANAH ( PEREMPUAN YANG DI UJI )
Al-mumtahanah bererti perempuan yang diuji. Nama surah ini diambil pada perkataan “famtahinuhunn” pada ayat ke-10 surah ini. Menurut Prof Dr. Hamka(PDH) surah ini berkaitan wanita-wanita yang bersama-sama berhijrah meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah. Mereka telah meninggalkan kaum keluarga termasuk para suami yang masih musyrik.Surat ini sejak ayat pertama sehingga ayat yang akhir menunjukkan sikap orang yang beriman terhadap orang kafir.

Syed Qutb menggambarkan surah ini sebagai salah satu episod daripada silsilah dakwah dan tarbiyyah Rasulullah yang panjang.Ia membangun misi Rabbani dengan penuh nilai-nilai ketuhanan yang murni dan ikhlas semata-mata kerna Allah.

Justeru, marilah kita sama telusuri dan menghayati kalam-kalam Allah yang mulia yang terkandung dalam surah yang sharif ini:

Ayat 1. Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) Dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra Yang ada di antara kamu Dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) Yang sampai kepada kamu; mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah (s.a.w) dan juga mengeluarkan kamu (dari tanah suci Makkah) disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. (janganlah kamu berbuat demikian) jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanKu dan untuk mencari keredaanKu. (tidak ada sebarang faedahnya) kamu mengadakan hubungan kasih mesra Dengan mereka secara rahsia, sedang Aku amat mengetahui akan apa Yang kamu rahsiakan dan apa Yang kamu zahirkan. dan (ingatlah), sesiapa di antara kamu Yang melakukan perkara Yang demikian, maka Sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan Yang betul.
Ayat 2. Jika mereka dapat Menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh Yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu Dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir (seperti mereka).
Ayat 3. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu (yang tidak menurut kamu beriman) tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat; Allah akan memisahkan di antara kamu semua (pada hari itu). dan (ingatlah), Allah Maha melihat Segala Yang kamu kerjakan.

Sebab Turunnya Ayat
Jumhur ulama tafsir sepakat mengatakan bahawa Asbabun Nuzul ayat ini ialah berkaitan peristiwa yang berkaitan sahabat yang bernama Haathib b. Abu Baltha’ah. Perisiwa ini berkaitan Haathib yang telah meminta bantuan seorang wanita bernama sarrah yang datang ke Madinah dari Makkah untuk membawa satu surat memberitahu penduduk musyrik Makkah tentang perancangan kaum mu’min menyerang kota Makkah. Peristiwa ini telah diketahui oleh baginda rasul, lantas baginda telah memerintahkan Ali b. Abi Thalib, Zubair Al-awwam, dan Abu Murtsid ( Al-Maghari menambah Ammar,Talhah, dan al-Miqdad) supaya pergi ke satu lembah bernama “khah” dan menghalang wanita tersebut.
Lantas Haathib dibawa berjumpa dengan Rasulullah S.A.W dan baginda bertanya tentang hal tersebut. Maka Haathib memberikan alasan yang diterima oleh baginda rasul dan menimbulkan kemarahan Saidina Umar tetapi ditegur oleh baginda rasul.Menurut Syed Qutb kisah tentang Hathib ini diriwayatkan secara mutawatir walaubagaimanapun yang meghubungkan ayat ini dengan kisah Haathib hanya ada pada riwayat Bukhori(Al-Maghozi). Kita tidak perlu menafikan asahnya riwayat Bukhori namun kandungan Al-quran lebih jauh jangkauaannya.

Huraian Ayat 1
Auliya’ yang disebut dalam ayat ini bukanlah sekadar merujuk kepada penolong kerana perkataan ini dalam bahasa arab boleh membawa maksud pemimpin, pemuka, sahabat karib dan orang yang melindungi. Hal ini bersesuaian dengan Haathib yang meminta tolong kepada kaum musyrikin untuk membela kaum keluarganya. Perbuatan Haathib ini dianggap sebagai satu pengkhianatan walaupun dia lakukan atas dasar cinta.Allah telah mengingatkan bahawa mereka telah menjadi musuh Allah kerana mereka kufur( Prof. Dr. Hamka). Al-Maraghi mengatakan bahawa Allah menyatakan 2 alasan untuk memisahkan persahabatan antara kaum muslim dan musyrik.
i)Mereka telah kufar setelah datang rasul dan al-quran
ii)Mereka mengusir rasul dan sahabat-sahabatnya
PDH menerangkan sebab kedua sebagai sikap permusuhan terbesar yang ditunjukkan kaum musyrik ke atas orang beriman. Allah telah menegaskan dalam ayat ini bahawa siapa yag berjihad untuk mencari keredhaan-Nya maka tidak boleh berteman dengan orang musyrik.Allah telah memberi peringatan pada penghujung ayat ini.

Huraian Ayat 2
Dalam ayat ini jelas menggambarkan, walaupun orang beriman memecahkan rahsia atas dasar cinta mereka tetap akan menjadi musuh. Hal ini kerana seandainya orang musyrik menang dalam peperangan tersebut maka mereka tidak akan bersahabat atau membela orang yang beriman yang membantu mereka. Al-maraghi dengan jelas menyatakan dalam tafsirnya bahawa akan berlaku 3 keadaan seandainya kemenangan berpihak kepada kaum musyrik:
i) Mereka akan menjadi musuh
ii) Mereka akan melemparkan tangan dan lidah untuk menyakiti mu’minin secara fizikal dan emosi
iii) Mereka menginginkan kekafiran terhadap orang beriman
Syed Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahawa keadaan yang ketiga paling teruk.Hal ini kerana, perkara itu bagi setiap mu’min lebih keras dan menyakitkan daripada penyeksaan lain samada tangan dan lisan daripada orang kafir. Musyrikin menginginkan kerugian terbesar dalam hal yang paling dicintai orang beriman.

Prof Dr. Hamka pula memberi satu konklusi bahawa ayat ini secara langsung menggambarkan akibat yang bakal ditanggung orang beriman seandainya kalah dalam peperangan.

Huraian Ayat 3
Prof Dr. Hamka mengatakan seandainya pegangan hidup sudah berbeza maka tiada lagi manfaatnya mempertahan keluarga. Sirah telah membuktikan bahawa hal inilah yang telah memisahkan Abu Quhafah dan Abu Bakar, dan Abu Bakar dengan Abdurrahman. Keadaan ini juga memisahkan para anbiya’ seperti Nuh a.s dan Luth a.s dengan keluarga mereka, serta Asiah dengan suaminya Firaun Laknaatullah ‘alaih. Syed Qutb menegaskan bahawa tiada ikatan lain yang dapat mengikat hati manusia kepada Allah melainkan ikatan iman. Pada penghujung ayat ini Allah telah memberikan peringatan yang jelas bahawa dia maha mengetahui segala sesuatu.

Istifadat min as-sirah
Dalam sirah ini terdapat beberapa pengajaran yang harus diambil oleh setiap manusia terutamanya para pendakwah sebagai pedoman.

Peristiwa Haathib ini menggambarkan dengan jelas bahawa hakikat fitrah manusia itu amat mencintai kaum kerabat.Justeru kita perlu berhati-hati dalam hal kecintaan ini kerana Allah ebih layak untuk kita cintai atas segala sesuatu.Maka kecintaan kita terhadap sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah harus dijauhi. Walaubagaimanapun hal ini tidak bermaksud menafikan hak kaum kerabat untuk dicintai oleh kita. Justeru kita harus memahami al-quran secara keseluruhannya bagi memahami hal ini. Allah telah melaknat mereka yang beriman dengan sebahagian Al-Quran dan kufur pada sebahagian yang lain.

Syed Qutb menjelaskan bahawa peristiwa ini mengandungi satu makna yang mendalam bahawa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Lihat bagaimana Haathib sebagai seorang ahli badr yang tidak perlu dipertikaikan keimanannya masih lagi melakukan kesalahan. Justeru, kita harus memahami bahawa kita dan sesipa sahaja akan tetap melakukan kesalahan walupun benar pada pandangan kita. Hal ini terjadi kerana Haathib tidak bermksud mengkhianat kerana hal tersebut dilakukannya atas dasar fitrah mahabbah insani. Keimanan dan kejujuran Haathib jelas apabila beliau mengatakan “ aku ingin mendapatkan bantuan Quraisy yang dengannya Allah melindungi keluargaku dan harta bendaku” apabila ditanya oleh baginda rasul. Jelas disini menunjukkan bahawa beliau yakin yang memelihara keluarganya ialah Allah, Quraisyun hanyalah sebagai wasilah terbaik pada pandangannya.

Keindahan dan akhlak Rasulullah yang agung tergambar dengan jelas dalam ayat ini bahawa baginda tidak terburu-buru dalam menghukum Haathib walaupun kesalahannya begitu jelas. Malahan bginda bertanya terlebih dahulu kepda Haathib dengan penuh kasih-sayang dan dada yang lapang sebab perbuatannya itu. Hal inilah yang perlu dicontohi oleh para murobbi. Haruslah mereka bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang konklusi terhadap kesalahan murobba. Mereka haruslah medengar alasan yang diberikan oleh murobba dengan dada yang lapang dan fikiran yang tajam tanpa sedikitpun perasaan prejudis. Adalah lebih baik melihat kesalahan yang ada pada diri kita terlebih dahulu tanpa menafikan kesalahan yang dilakukan mereka seperti yang telah ditunjukkan oleh nabi Sulaiman a.s. Sikap ini penting kepada seorang murobbi dalam memastikan keadaan sentiasa tenang. Sikap ini dapat mengawal sikap agresif murobba lain dalam memberikan konklusi dan solusi terhadap sesuatu masalah.

Rujukan:
i) Syed Qutb,Tafsir Fi Zilalil Quran,Jilid 22,Gema Insani
ii)Prof Dr. Hamka,Tafsir Al-Azhar Juzu’ XXVIII,Pustaka Panjimas
iii)Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi,Jilid 28,CV Toha Putra Semarang
Sumber

Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu (dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa (atas tiap-tiap sesuatu), dan Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.(Surah Al-Mumtahanah ayat 7)

Monday, July 12, 2010

Doa Orang Yang Tertimpa Musibah

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أُجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا
“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali {di hari Kiamat}. Ya Allah! Berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku degan yang lebih baik .”
(172)(172) HR. Muslim 2/632. sumber : Kitab Hisnul Muslim - Kumpulan Doa dan Dzikir Dari Al Quran dan As Sunnah, Said bin Ali Al Qathani dalam ebook DzikirWirid.chm oleh akhukum fillah La Adri At Tilmidz

Friday, July 9, 2010

Terusik Lagi

Dunia oh dunia...Ku teruskan dan gagahi jua langkah perjalanan ini melengkapi sebuah kembara....

Thursday, July 8, 2010

Peristiwa Israk Mikraj

Sebelum Israk dan Mikraj

Rasulullah S. A. W. mengalami pembedahan dada / perut, dilakukan oleh malaikat Jibrail dan Mika'il. Hati Baginda S. A. W.. dicuci dengan air zamzam, dibuang ketul hitam ('alaqah) iaitu tempat syaitan membisikkan waswasnya. Kemudian dituangkan hikmat, ilmu, dan iman. ke dalam dada Rasulullah S. A. W. Setelah itu, dadanya dijahit dan dimeterikan dengan "khatimin nubuwwah". Selesai pembedahan, didatangkan binatang bernama Buraq untuk ditunggangi oleh Rasulullah dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan "Israk" itu.

Semasa Israk (Perjalanan dari Masjidil-Haram ke Masjidil-Aqsa):

Sepanjang perjalanan (israk) itu Rasulullah S. A. W. diiringi (ditemani) oleh malaikat Jibrail dan Israfil. Tiba di tempat-tempat tertentu (tempat-tempat yang mulia dan bersejarah), Rasulullah telah diarah oleh Jibrail supaya berhenti dan bersembahyang sebanyak dua rakaat. Antara tempat-tempat berkenaan ialah:

i. Negeri Thaibah (Madinah), tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. ii. Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa A. S. menerima wahyu daripada Allah; iii. Baitul-Laham (tempat Nabi 'Isa A. S. dilahirkan);

Dalam perjalanan itu juga baginda Rasulullah S. A. W. menghadapi gangguan jin 'Afrit dengan api jamung dan dapat menyasikan peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib. Antaranya :

§ Kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. apabila dituai, hasil (buah) yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah S. A. W. dibertahu oleh Jibrail : Itulah kaum yang berjihad "Fisabilillah" yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak.

§ Tempat yang berbau harum. Rasulullah S. A. W. diberitahu oleh Jibrail : Itulah bau kubur Mayitah (tukang sisir rambut anak Fir'aun) bersama suaminya dan anak-anak-nya (termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya) yang dibunuh oleh Fir'aun kerana tetapt teguh beriman kepada Allah (tak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan).

§ Sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan pula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibrail memberitahu Rasulullah: Itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud (sembahyang).

§ Sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka (qubul dan dubur) dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu dari neraka Jahannam. Kata Jibrail : Itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka.

§ Satu kaum, lelaki dan perempuan, yang memakan daging mentah yang busuk sedangkan daging masak ada di sisi mereka. Kata Jibrail: Itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri / suami.

§ Lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Kata Jibrail: Itulah orang yang makan riba`.
§ Lelaki yang menghimpun seberkas kayu dan dia tak terdaya memikulnya, tapi ditambah lagi kayu yang lain. Kata Jibrail: Itulah orang tak dapat menunaikan amanah tetapi masih menerima amanah yang lain.

§ Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibrail: Itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya.

§ Kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibrail: Itulah orang yang memakan daging manusia (mengumpat) dan menjatuhkan maruah (mencela, menghinakan) orang.

§ Seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit. Tak dapat dimasukinya semula lubang itu. Kata Jibrail: Itulah orang yang bercakap besar (Takabbur). Kemudian menyesal, tapi sudah terlambat.

§ Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan. Rasulullah tidak memperdulikannya. Kata Jibrail: Itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat.

§ Seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti. Rasulullah S. A. W. tidak menghiraukannya. Kata Jibrail: Itulah orang yang mensesiakan umurnya sampai ke tua.

§ Seorang perempuan bongkok tiga menahan Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu. Kata Jibrail: Itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti saat hari kiamat.

Setibanya di masjid Al-Aqsa, Rasulullah turun dari Buraq. Kemudian masuk ke dalam masjid dan mengimamkan sembahyang dua rakaat dengan segala anbia` dan mursalin menjadi makmum.

Rasulullah S. A. W. terasa dahaga, lalu dibawa Jibrail dua bejana yang berisi arak dan susu. Rasulullah memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibrail: Baginda membuat pilhan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat.

Semasa Mikraj (Naik ke Hadhratul-Qudus Menemui Allah):

Didatangkan Mikraj (tangga) yang indah dari syurga. Rasulullah S. A. W. dan Jibrail naik ke atas tangga pertama lalu terangkat ke pintu langit dunia (pintu Hafzhah).

. Langit Pertama: Rasulullah S. A. W. dan Jibrail masuk ke langit pertama, lalu berjumpa dengan Nabi Adam A. S. Kemudian dapat melihat orang-orang yang makan riba` dan harta anak yatim dan melihat orang berzina yang rupa dan kelakuan mereka sangat huduh dan buruk. Penzina lelaki bergantung pada susu penzina perempuan.

i. Langit Kedua: Nabi S. A. W. dan Jibrail naik tangga langit yang kedua, lalu masuk dan bertemu dengan Nabi 'Isa A. S. dan Nabi Yahya A. S.

ii. Langit Ketiga: Naik langit ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf A. S. iii. Langit Keempat: Naik tangga langit keempat. Bertemu dengan Nabi Idris A. S.
iv. Langit Kelima: Naik tangga langit kelima. Bertemu dengan Nabi Harun A. S. yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israil.

v. Langit Keenam: Naik tangga langit keenam. Bertemu dengan Nabi-Nabi. Seterusnya dengan Nabi Musa A. S. Rasulullah mengangkat kepala (disuruh oleh Jibrail) lalu dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab.

vi. Langit Ketujuh: Naik tangga langit ketujuh dan masuk langit ketujuh lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul-Ma'mur dihadapi oleh beberapa kaumnya. Kepada Rasulullah S. A. W., Nabi Ibrahim A. S. bersabda, "Engkau akan berjumapa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat dan terlalu dha'if, maka berdoalah untuk umatmu. Suruhlah umatmu menanam tanaman syurga iaitu lah HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH". Mengikut riwayat lain, Nabi Irahim A. S. bersabda, "Sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, syurga itu baik tanahnya, tawar airnya dan tanamannya ialah lima kalimah, iaitu: SUBHANALLAH, WAL-HAMDULILLAH, WA lah ILAHA ILLALLAH ALLAHU AKBAR dan WA lah HAULA WA lah QUWWATA ILLA BILLAHIL- 'ALIYYIL-'AZHIM. Bagi orang yang membaca setiap kalimah ini akan ditanamkan sepohon pokok dalam syurga". Setelah melihat beberpa peristiwa! lain yang ajaib. Rasulullah dan Jibrail masuk ke dalam Baitul-Makmur dan bersembahyang (Baitul-Makmur ini betul-betul di atas Baitullah di Mekah).

vii. Tangga Kelapan: Di sinilah disebut "al-Kursi" yang berbetulan dengan dahan pokok Sidratul-Muntaha. Rasulullah S. A. W. menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu: Sungai air yang tak berubah, sungai susu, sungai arak dan sungai madu lebah. Buah, daun-daun, batang dan dahannya berubah-ubah warna dan bertukar menjadi permata-permata yang indah. Unggas-unggas emas berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi oleh manusia. Baginda Rasulullah S. A. W. dapat menyaksikan pula sungai Al-Kautsar yang terus masuk ke syurga. Seterusnya baginda masuk ke syurga dan melihat neraka berserta dengan Malik penunggunya.

viii. Tangga Kesembilan: Di sini berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul-Muntaha. Rasulullah S. A. W. masuk di dalam nur dan naik ke Mustawa dan Sharirul-Aqlam. Lalu dapat melihat seorang lelaki yang ghaib di dalam nur 'Arasy, iaitu lelaki di dunia yang lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh kepada masjid dan tidak memaki ibu bapanya.

ix. Tangga Kesepuluh: Baginda Rasulullah sampai di Hadhratul-Qudus dan Hadhrat Rabbul-Arbab lalu dapat menyaksikan Allah S. W. T. dengan mata kepalanya, lantas sujud. Kemudian berlakulah dialog antara Allah dan Muhammad, Rasul-Nya:

Allah S. W. T : Ya Muhammad. Rasulullah : Labbaika. Allah S. W. T : Angkatlah kepalamu dan bermohonlah, Kami perkenankan. Rasulullah : Ya, Rabb. Engkau telah ambil Ibrahim sebagai Khalil dan Engkau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa. Engkau berikan Dawud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Engkau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak Engkau kurniakan kepada sesiapa pun dan memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Engkau ajarkan 'Isa Taurat dan Injil. Dengan izin-Mu, dia dapat menyembuhkan orang buta, orang sufaq dan menghidupkan orang mati. Engkau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Allah S. W. T : aku ambilmu sebagai kekasih. Aku perkenankanmu sebagai penyampai berita gembira dan amaran kepada umatmu. Aku buka dadamu dan buangkan dosamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku beri keutamaan dan keistimewaan kepadamu pada hari qiamat. Aku kurniakan tujuh ayat (surah Al-Fatihah) yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikanmu ayat-ayat di akhir surah al-Baqarah sebagai suatu perbendaharaan di bawah 'Arasy. Aku berikan habuan daripada kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amar makruf dan nahi munkar. Aku kurniakanmu panji-panji Liwa-ul-hamd, maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu. Dan aku fardhukan atasmu dan umatmu lima puluh (waktu) sembahyang.

Selesai munajat, Rasulullah S. A. W. di bawa menemui Nabi Ibrahim A. S. kemudian Nabi Musa A. S. yang kemudiannya menyuruh Rasulullah S. A. W. merayu kepada Allah S. W. T agar diberi keringanan, mengurangkan jumlah waktu sembahyang itu. Selepas sembilan kali merayu, (setiap kali dikurangkan lima waktu), akhirnya Allah perkenan memfardhukan sembahyang lima waktu sehari semalam dengan mengekalkan nilainya sebanyak 50 waktu juga.

Selepas Mikraj

Rasulullah S. A. W. turun ke langit dunia semula. Seterusnya turun ke Baitul-Maqdis. Lalu menunggang Buraq perjalanan pulang ke Mekah pada malam yang sama. Dalam perjalanan ini baginda bertemu dengan beberapa peristiwa yang kemudiannya menjadi saksi (bukti) peristiwa Israk dan Mikraj yang amat ajaib itu (Daripada satu riwayat peristiwa itu berlaku pada malam Isnin, 27 Rejab, kira-kira 18 bulan sebelum hijrah). Wallahu'alam.

(Sumber : Kitab Jam'ul-Fawaa`id) Kesimpulannya, peristiwa Israk dan Mikraj bukan hanya sekadar sebuah kisah sejarah yang diceritakan kembali setiap kali 27 Rejab menjelang. Adalah lebih penting untuk kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa tersebut bagi meneladani perkara yang baik dan menjauhi perkara yang tidak baik. Peristiwa Israk dan Mikraj yang memperlihatkan pelbagai kejadian aneh yang penuh pengajaran seharusnya memberi keinsafan kepada kita agar sentiasa mengingati Allah dan takut kepada kekuasaan-Nya.

Seandainya peristiwa dalam Israk dan Mikraj ini dipelajari dan dihayati benar-benar kemungkinan manusia mampu mengelakkan dirinya daripada melakukan berbagai-bagai kejahatan. Kejadian Israk dan Mikraj juga adalah untuk menguji umat Islam (apakah percaya atau tidak dengan peristiwa tersebut). Orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tidak mempercayai, malahan memperolok-olokkan Nabi sebaik-baik Nabi bercerita kepada mereka.

Peristiwa Israk dan Mikraj itu merupakan ujian dan mukjizat yang membuktikan kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala telah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran-Nya kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.

Mafhum Firman Allah S. W. T. : "Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
(Surah Al-Israa': Ayat 1). wallahua'lam..
(Sumber:Faizal Rahman)