Friday, May 27, 2011

Islam Dan Sistem Kewangan Antarabangsa

Islam Dan Sistem Kewangan Antarabangsa oleh Sheikh Imran Hossein

Bahagian 1

Bahagian 2

Bahagian 3

Bahagian 4

Bahagian 5

Bahagian 6

Bahagian 7

Bahagian 8

Bahagian 9

Bahagian 10

Bahagian 11

Bahagian 12

No comments: