Wednesday, January 26, 2011

Muslimahku sayang

Menjadi wanita memang menyenangkan, apa lagi menjadi wanita “Muslimah”, sebab muslimah bererti wanita yang telah dipilih oleh ALLAH untuk menerima hidayah-Nya danmenjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah Rasul-Nya.

Rasulullah sebagai manusia pilihan ALLAH, sangat mengambil berat terhadap muslimah. Beliau sangat menyayangi muslimah hingga beliau berpesan dalam sebuah hadiths yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

“Tidaklah seorang muslim yang mempunyai anak dua orang perempuan kemudian ia berbuat baik dalam berhubungan dengan keduanya akan dapat memasukkannya ke dalam syurga.”

Di masa Baginda hidup kaum wanita merasakan angin segar dalam kehidupannya, sedangkan sebelumnya pada masa jahiliyah hidup teraniaya, tidak mendapatkan hak yang semestinya.Kehidupan wanita muslimah saat itu boleh dikata beruntung dibandingkan dengan wanita sekarang pada umumnya. Kerana muslimah relatif hidup dalam komuniti masyarakat yang memahami nilai Islam secara baik. Hidup mereka betul-betul tersanjung, kerana mereka merasakan hidup sesuai fitrahnya

Berbeza dengan situasi sekarang, ketika ramai wanita menuntut emansipasi, persamaan darjat. Boleh dikatakan kehidupan wanita sekarang berada di tengah komuniti masyarakat yang tidak memahami nilai-nilai Islam. Ini menyebabkan tidak selesanya dalam hidup mereka. Sudah tentu wanita muslimah harus berupaya menghilangkan rasa tidak selesa mereka tersebut. Caranya adalah dengan mulai mengaktifkan dirinya dalam perlaksanaan nilai-nilai Islam serta berupaya mengaktifkan wanita lain untuk beramal Islami.

Ustadz Faisal Maulawi, seorang Mufti Lubnan, menyatakan,

“Saatnya sekarang keadaan ummat sedang dalam keadaan bahaya, para wanita muslimah yang solehah wajib terjun untuk terlibat dalam membentengi dan memperbaiki ummah.”

Untuk menjadi muslimah yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam, hendaknya diperhatikan dan menguasai empat yang berikut:-

1. Faqihah Lidiiniha (Fakih dalam agamanya)

Seorang muslimah hendaknya faqih(faham) terhadap Deen(agamanya). Selayaknya ia dapat membaca Al-Qur’an dengan baik, tajwid dan makhraj hurufnya. Kemudian dapat membaca hadiths dan selalu pula menjadi bacaan hariannya, kerana dengan itu ia memahami keinginan Rasul-Nya untuk kemudian berusaha menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam.

Setelah itu ia berusaha menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam. Ia juga harus berusaha memperkayakan diri dan wawasannya melalui belajar kepada seorang guru yang jujur dalam menyampaikan ilmu-Nya, dan berusaha banyak membaca buku agama lainnya seperti tentang aqidah, akhlaq, fiqh, sirah, fiqh da’wah, Tariq Islam, sejarah dunia dan ilmu kontemporari lainnya. Contoh muslimah yang menguasai ilmu-ilmu ini adalah Sayiddah Aisya Radhiyallahu Anha.

2. Najihah fi Tarbiyyati Auladiha (Kejayaan dalam mentarbiyyah anak-anak)

Aktiviti bagi seorang muslimah yang telah pun berkeluarga hendaknya mengupayakan kejayaan dalam mendidik anaknya, bahkan sama bagi muslimah yang belum berkeluarga. Seharusnya mempelajari bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, kerana ilmu tersebut fardhu’ain, sehinggakan mempelajarinya sama dengan mempelajari wudhu’, solat, puasa dan yang lainnya. Sehingga ia tahu betul cara mendidik anak dalam Islam yang nantinya anak-anak tersebuh akan ia persembahkan untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Insya-ALLAH kelak ia akan menjadi ibu yang berjaya seperti Hajar dan Khadijah Radhiyallahu Anha.

3. Muayyidah fi Da’wati Zaujiha (Memotivasikan suami)

Aktiviti dalam amal Islami, kepedulian kita bukan hanya kepada masalah luaran, mengupayakan perlaksanaan amal Islam terhadap orang lain, akan tetapi kepedulian terhadap aktiviti keluarga harus lebih diutamakan, misalnya memberikan motivasi amal Islami kepada anak, pembantu, juga suami.

Ia menjadi muslimah yang senantiasa menjadi tunjang kejayaan kepada suaminya seperti Ummu Sulaim yang menikah dengan Abu Thalhah dengan mahar syahadah. Namun, ketika Abu Thalhah wafat Rasulullah mensolatkannya sampai sembilan kali takbir, menunjukkan sayangnya Rasulullah kepada beliau kerana tidak pernah sekalipun beliau tidak bersama Nabi dalam beramal dan berjihad. Hal ini ia lakukan kerana selalu mendapat motivasi dari Ummu Sulaim, isterinya.

4. Naafi’ah fi Tagyiiri Biiatiha (Ejen Perubahan)

Ia mengambil berat terhadap lingkungannya (persekitarannya), selalu membuka mata dan telinga untuk mengetahui keadaan lingkungannya, berusaha menjadi anasir tagyiir (unsur perubahan) dalam lingkungannya, selalu mengupayakan lingkungannya menjadi lebih baik.

Contohnya Ummu Syuraik yang selalu mengelilingi pasar apabila solat tiba untuk mengingatkan penghuni pasar agar segera melaksanakan solat dengan kalimatnya yang terkenal “Assolah, Assolah!!!”

Demikian… semoga dengan empat hal ini kamu dapat menjadi Muslimah yang dicintai ALLAH Subhanahu wa Ta’ala & Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam. Aameen.
-Sumber abu hanifah-

No comments: